Sapno Ki Chhalaang 6th June 2023

Hum Rahe Na Rahe Hum 6th June 2023

Katha Ankahee 6th June 2023

Bade Achhe Lagte Hain 2 6th June 2023

Punyashlok Ahilyabai 6th June 2023

Mere Sai 6th June 2023

Sapno Ki Chhalaang 5th June 2023

Hum Rahe Na Rahe Hum 5th June 2023

Katha Ankahee 5th June 2023

Bade Achhe Lagte Hain 2 5th June 2023

Punyashlok Ahilyabai 5th June 2023

Mere Sai 5th June 2023

The Kapil Sharma Show S4 4th June 2023

India’s Best Dancer 3 4th June 2023

The Kapil Sharma Show S4 3rd June 2023

India’s Best Dancer 3 3rd June 2023

Sapno Ki Chhalaang 2nd June 2023

Hum Rahe Na Rahe Hum 2nd June 2023

Katha Ankahee 2nd June 2023

Bade Achhe Lagte Hain 2 2nd June 2023

Punyashlok Ahilyabai 2nd June 2023

Mere Sai 2nd June 2023

Sapno Ki Chhalaang 1st June 2023

Hum Rahe Na Rahe Hum 1st June 2023

Punyashlok Ahilyabai 1st June 2023